>

TvMv Bt.

Tartalomhoz ugrás
Munka- és tűzvédelmi dokumentációk
Munkavédelmi és tűzvédelmi területen is számos olyan jogszabály van, ami valamilyen dokumentáció, vagy szabályzat meglétét írja elő, de kevés leírás található már arról, hogy ezek milyen célt szolgálnak. Ezen az oldalon a legjellemzőbb munkavédelmi és tűzvédelmi dokumentáció fajták felsorolása mellett egy rövid bemutatást is közzéteszünk, melyből - reményeink szerint - egyértelművé válik, hogy mire miért van szükség.
Munkavédelmi szabályzat
Itt szeretném megjegyezni, hogy MvSz készítése nem kötelező. Azonban a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény meghatározzá azokat a dokumentációkat, melyeknek a munkáltatónál rendelkezésre kell állni. Az alábbi felsorolásban szereplő dokumentációkban a munkavédelem 4 fő területét kell szabályozni és a munkavállalók részére elérhető módon tárolni, közzétenni.
Mentési Terv
A tevékenységből következtethető vészhelyzet elhárításának leírása az ellátandó feladatokkal és a feladatok ellátására kötelezett munkakörök, vagy személyek megnevezésével.
Orvosi Alkalmasság Szabályozása
A munkavállalókat rendszeres időközönként orvosi alkalmassági vizsgálatban kell részesíteni, hogy megállapítható legyen, a munka, melyet el kell látniuk, számukra nem jelent veszélyt. Az ellenőrzések fajtáit munkaköröknként mutatja be ez a dokumentáció.
Munkavédelmi Oktatások Rendszere
Ebben a szabályzatban van leírva, hogy milyen témákat kell ismertetni a munkavállalókkal, amikor a munkáltató alkalmazásába kerülnek, illetve kötelező ismétlődő oktatásra kerül sor, vagy munkakört váltanak. Azokat a kiemelt helyzeteket is meg lehet említeni, amikor rendkívüli oktatást kell tartani. Ilyen lehet például egy munkahelyi baleset.
Védőeszköz Juttatási Szabályzat
Lehetnek olyan munkakörök egy munkahelyen, ahol a jelentkező veszélyek csökkentése érdekében, előre meghatározott védelmi képességgel rendelkező eszközt kell adni a munkavállalóknak. Ezek a védőeszközök. Ha ilyen eszközök adására van szükség, akkor Védőeszköz Juttatási Szabályzatban kell meghatározni, hogy milyen felszerelésekre van szükség.
Minden munkahelyen kell készíteni Munkavédelmi Kockázatértékelést, ahol van akár csak 1 munkavállaló. Azon túl, hogy jogszabály írja elő a kockázatértékelés meglétét nagyon fontos célja is van a dokumentumnak. Ebben a szakemberek végiggondolják azokat a veszélyeket, melyek a munkavállalókra, vagy akár a civilekre leselkedhetnek a tevékenység ellátása során a munkahelyen, vagy a munkavégzés hatókörében. Ezeket a veszélyeket mind sorra kell venni és meg kell határozni, hogy melyik kockázatra milyen javító indítézkedést lehet tenni. A cél az, hogy a valószínűsíthető egészségkárosodás, vagy egy baleset súlyossága minél alacsonyabb legyen a tervezet intézkedéseknek hála.

Kockázatok értékelése
Ha csak a nagy világba kikiáltanák az intézkedéseket, akkor nem lehetne biztosítani azt, hogy egy jól átgondolt rendszer jöjjön létre, melyben vissza is lehet keresni az addigi teendőket, vagy azt, hogy pontosan mit miért is tettünk eddig.
Tehát a kockázatértékelés egy tükör, melyben a munkahely biztonsága látható és ebbe a tükörbe legalább 3 évenként bele kell nézni. Magyarul ez azt jelenti, hogy legalább 3 évente el kell készíteni a kockázatértékelést.
Először is elmondjuk a nagy titkot. Nem kell minden munkahelyre Tűzvédelmi Szabályzatot készíteni. Igaz eléggé elterjedt a köztudatban az, hogy ahol 5 főnél több munkavállaló dolgozik, oda kell TvSz. Ezen kívül van még pár szabály, ami meghatározza, kell-e a szóban forgó szabályzatot elkészíteni.

Az MvSz-hez hasonlóan itt is megtalálható az, hogy a tűz létrejöttének megelőzése, vagy tűz esetén mely munkakörnek milyen feladatai vannak. Illetve az egyik legfontosabb aspektusa a TvSz-nek az, hogy a munkahely épületével és az ott folytatott tevékenységgel kapcsolatban kell(ene) összegezni a szükséges feladatokat annak érdekében, hogy tűz, vagy robbanás ne alakulhasson ki.

Sajnos a médiumok rendszeresen számolnak be munkahelyi tüzekről, vagy otthoni autójavító műhelyekben történt robbanásról.

Számos olyan tevékenység lehet, ahol az általános TvSz tartalmon kívül másnak is meg kell jelennie. Ilyen lehet például egy iskola, ahol már Tűzriadó Tervet és Menekülési útvonalakt tartalmazó mellékletet is készíteni kell. Ki kell egészíteni ezt a gondolatot azzal is, ha egy szórakozóhelynek (vagy vásárnak, zenés rendezvénynek, stb.) kell a TvSz-ét elkészíteni, akkor oda általános elvárásként még Kiürítés számítást is készíteni kell.
Tűzvédelmi Szabályzat (TvSz)
Készítette: TvMv Bt. - 2023.
Vissza a tartalomhoz