>

TvMv Bt.

Tartalomhoz ugrás
Eseti megbízások
Eseti megbízások alkalmával egyszeri ajánlatot tudunk adni az ajánlatkérőknek
az alábbi feladatok ellátásával kapcsolatban
(a lista nem teljes)
Munkavédelmi feladatok ismertetése:
munkavédelmi állapotok auditálása,

javaslattétel a felmerülő hiányosságok kijavítására,
munkavédelmi dokumentációk elkészítése,
munkavédelmi kockázatértékelés elkészítése,

kémiai kockázatértékelés elkészítése,

munkavédelmi oktatás megtartása,
alkalmi munkabiztonsági bejárás megtartása,
munkabalesete kivizsgálása,
úti baleset kivizsgálása,
tanácsadás felmerülő munkavédelmi kérdésekben.

Tűzvédelmi feladatok ismertetése:
tűzvédelmi állapotok auditálása
tűzvédelmi szabályzat elkészítése,
kiürítés számítás elkészítése,
tűzriadó terv elkészítése és
részvétel a tűzriadó gyakoroltatásában,
előző ponttal együtt tűzriadó gyakorlat írásos értékelése,
tűzvédelmi oktatás megtartása,
tűzoltó készülékek minimális számának meghatározása,
részvétel a katasztrófavédelmi ellenőrzéseken,
tanácsadás felmerülő tűzvédelmi kérdésekben.
Egyéb feladatok ismertetése:
építkezések munkavédelmi ellenőrzése
biztonsági és egészségvédelmi terv összeállítása
rendezvénybiztonsági terv elkészítése
rendezvények biztonságos megtartásával kapcsolatos tanácsadás
legionella baktériummal kapcsolatos oktatás
legionella kockázatértékelés
HACCP tanácsadás
Készítette: TvMv Bt. - 2023.
Vissza a tartalomhoz